Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της δημόσιας διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΙΝΕΠ διοργανώνει ημερίδες και καινοτόμα εργαστήρια με αντικείμενο επίκαιρα θέματα που απασχολούν την ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η διατύπωση προτάσεων με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Δημοσίου.