Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της δημόσιας διοίκησης και
της τοπικής αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης.