Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

” ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon” – Μαραθώνιος Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Open Day 21 Δεκεμβρίου 2021

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός προγραμματισμού δράσεων με καινοτόμο και κοινωνικό προσανατολισμό μέσω της προώθησης των νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, διοργανώνει τον Μαραθώνιο Καινοτομίας «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος του «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» είναι η  δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών, ικανών να προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αξιοποίηση έξυπνων λύσεων που θα επιταχύνουν την αποτελεσματικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και του ΕΚΔΔΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, στις 11.30 πμ.,

θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης

το Open Day του Μαραθώνιου Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon

 Στο Open Day μπορούν να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη διαδικασία του Μαραθωνίου Καινοτομίας, καθώς και όσοι έχουν να προτείνουν ιδέες, λύσεις ή επιθυμούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία ως μέντορες, πάροχοι δεδομένων ή χορηγοί επικοινωνίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, τους στόχους και  τις θεματικές του ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon επισκεφτείτε το https://crowdhackathon.com/ekdda-hackathon/.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Open Day του Μαραθώνιου Καινοτομίας μπορούν να ενημερωθούν από την σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Ζωντανή μετάδοση