Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΚΔΔΑ: Ξεκίνησε το Ειδικό Πρόγραμμα Απόκτησης Ελεγκτικής Επάρκειας (ΓΕΔΔ)

EKKDA-GEED

Τη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ ξεκίνησε την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος Απόκτησης Ελεγκτικής Επάρκειας, το οποίο είναι το πρώτο από μία σειρά προγραμμάτων που θα υλοποιούνται από το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ κατ’ εφαρμογή του Ν.4478/2017 και της σχετικής ΥΑ (ΦΕΚ 4807/ΤΒ/29.12.2017), η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο, τον τρόπο, τη διάρκεια, τη διαδικασία παρακολούθησης, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει υψηλής εξειδίκευσης πιστοποιημένο προσωπικό στον τομέα της άσκησης των καθηκόντων του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου , το οποίο προορίζεται να στελεχώσει το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έρχεται να προσφέρει στο προσωπικό αυτό τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις σε τρία κεφαλαιώδη γνωσιακά πεδία: α) στο πεδίο του δημοσίου δικαίου και της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, β) στο πεδίο των ποινικών επιστημών και γ) σε αυτό των οικονομικών επιστημών και της διαχείρισης, τα οποία η διεθνής και εγχώρια εμπειρία έχει θεωρήσει ως βασικούς πυλώνες ελάχιστου γνωσιακού υπόβαθρου, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου. Η εκπαίδευσή τους θα είναι και θεωρητική και με πρακτικό προσανατολισμό.

Την ίδια μέρα, η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου, υποδέχθηκε τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου, η οποία χαιρέτισε την έναρξη του Ειδικού Προγράμματος. Η Γενική Επιθεωρήτρια και η Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ επισήμαναν τις κύριες παραμέτρους αυτής της επιμόρφωσης και, μέσα από ανοιχτή συζήτηση με τους/τις συμμετέχοντες/χουσες στο πρόγραμμα, αντάλλαξαν απόψεις και κατέγραψαν τις προσδοκίες από την πλευρά των επιμορφωνόμενων.