Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, IΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ

Διοργάνωση Εργαστηρίων Καινοτομίας ΙΤΕΚ / ΕΚΔΔΑ – 4 & 5 Οκτωβρίου

ΕΚΔΔΑ

 Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), διοργανώνει δύο εργαστήρια καινοτομίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Open Government Partnership (OGP) για τη βέλτιστη αξιοποίηση και διάθεση των Ανοικτών Δεδομένων από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Α. Εργαστήριο Καινοτομίας με τίτλο: «Διαμόρφωση ενός ενιαίου μεθοδολογικού προτύπου διαχείρισης και διάθεσης ανοικτών δεδομένων από τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης»

Κωδικός Προγράμματος : 80385Τ23

Το εργαστήριο καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211 – Ταύρος), στις 4 & 5 Οκτωβρίου και ώρες 8.00 – 15.00

Στόχος του εργαστηρίου καινοτομίας είναι η δημιουργία ενός κοινού τρόπου διαχείρισης και συναντίληψης σε ζητήματα ανοικτών δεδομένων και ανοικτής διακυβέρνησης, που θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

  • Το εργαστήριο καινοτομίας απευθύνεται σε στελέχη της Δημοσιάς Διοίκησης τα καθήκοντα των οποίων τους εμπλέκουν στη διαχείριση και διάθεση των ανοικτών δεδομένων.
  • Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ως παρατηρητές τις εργασίες του εργαστηρίου καινοτομίας με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28.09.23

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εργαστήριο καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να  βρείτε στη σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΕΚΔΔΑ.

—————————————–

Β. Εργαστήριο Καινοτομίας με τίτλο: «Ενσωμάτωση των βασικών αρχών της Ανοικτής  Διακυβέρνησης στην υλοποίηση Δημόσιων Πολιτικών»

Κωδικός Προγράμματος : 80386Τ23

Το εργαστήριο καινοτομίας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211 – Ταύρος), στις 4 & 5 Οκτωβρίου και ώρες 8.00 – 15.00

Στόχος του εργαστηρίου καινοτομίας είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή προώθηση και ενσωμάτωση των αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνηση στη λειτουργία της.

  • Το εργαστήριο καινοτομίας απευθύνεται σε στελέχη της Δημοσιάς Διοίκησης τα καθήκοντα των οποίων τους εμπλέκουν στη διαχείριση και διάθεση των ανοικτών δεδομένων.
  • Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ως παρατηρητές τις εργασίες του εργαστηρίου καινοτομίας με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 28.09.23

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εργαστήριο καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να  βρείτε στη σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΕΚΔΔΑ.