Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΙΝΕΠ, IΤΕΚ

Διαδικτυακή Ημερίδα του ΙΤΕΚ/ΕΚΔΔΑ για την τηλεκπαίδευση

ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σήμερα 27 Μαΐου 2021, διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Ο ρόλος και τα όρια της δικτυοκεντρικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του ΕΚΔΔΑ – Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομίας».

Την ημερίδα υλοποίησε η ερευνητική μονάδα του ΕΚΔΔΑ, το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ), και είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση των συμπερασμάτων της σχετικής έρευνας που διεξήγαγε.

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία τόνισε ότι ο φορέας ανταποκρίθηκε στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας ταχύτατα, επιλέγοντας την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης ως βασική πρακτική διεξαγωγής του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού του έργου.

Η κ. Δραμαλιώτη επεσήμανε ότι στόχος της σχετικής έρευνας ήταν η αποτίμηση της εφαρμογής των νέων εκπαιδευτικών εργαλείων στο ΕΚΔΔΑ, καθώς και η μελέτη της δυνατότητας να αποτελέσουν πυξίδα για την επόμενη ημέρα, σε μια περίοδο, όπου η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αποτελεί προτεραιότητα.

Τέλος, σημείωσε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μπορεί να συμβάλει στην παροχή ποιοτικότερων και εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ως εισηγητές μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, ενώ την τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Θρ. Τσιάτσος και ο Διευθυντής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Απ. Κώστας.

 Το υλικό των παρουσιάσεων της Ημερίδας είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο. Μπορείτε να συνδεθείτε ως επισκέπτης, χωρίς τη χρήση κωδικού.