Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Για πρώτη φορά στο ΕΚΔΔΑ εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για αιρετά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του συνόλου του Δημόσιου Τομέα, υπέγραψε από κοινού με την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δρα Παρασκευή Δραμαλιώτη, και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης του.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη συνεργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών, όχι μόνο των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά, για πρώτη φορά και των αιρετών στελεχών της με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΔΔΑ και η ΚΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, θα προχωρούν από κοινού στον σχεδιασμό των κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων και, στη συνέχεια, το ΕΚΔΔΑ θα αναλαμβάνει την εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών που θα υποδεικνύονται από την ΚΕΔΕ με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους σε μία σειρά κρίσιμων θεματικών πεδίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προεργασίας και προγραμματίζεται η διεξαγωγή σχετικής ημερίδας εντός του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, στην οποία το ΕΚΔΔΑ και η ΚΕΔΕ θα παρουσιάσουν τις κεντρικές θεματικές των προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν.

Στην τελετή υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Βασίλης Έξαρχος, και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης.