Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Απονομή Πιστοποιητικών στους 42 πρώτους Εσωτερικούς Ελεγκτές & Συμβούλους Ακεραιότητας της Δημόσιας Διοίκησης

ΕΚΔΔΑ

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), για την απονομή των Πιστοποιητικών Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικών Ελεγκτών & Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελου Μπίνη και της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, κας Παρασκευής Δραμαλιώτη.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία (ν. 4795/2021), οι εσωτερικοί ελεγκτές, ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που συστήνεται σε φορείς του Δημοσίου, είναι αρμόδιοι, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας του φορέα όπου ανήκουν και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορέα.

Αντίστοιχα, ο νέος θεσμός του συμβούλου ακεραιότητας, που συστήνεται σε κάθε Υπουργείο (εκτός των Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής ‘Αμυνας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής) παρέχει συμβουλευτική συνδρομή σε ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Βορίδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό μεγάλες παθογένειες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης. Σημείωσε ότι φιλοδοξία του Υπουργείου είναι η διαδικασία εκπαίδευσης που πραγματοποιείται από το ΕΚΔΔΑ να γίνει ακόμα πιο απαιτητική από ό,τι είναι σήμερα, ώστε να επιτευχθεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης και πιστοποίησης των εσωτερικών ελεγκτών. Ο κ. Μπίνης επισήμανε το γεγονός ότι μέσα σε ένα εξάμηνο από την ψήφιση του νόμου καταρτίστηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης και εκδόθηκαν τα σχετικά εγχειρίδια. Η κα Δραμαλιώτη ανέφερε ότι, έως το τέλος του έτους, θα εκπαιδευτούν  στο ΕΚΔΔΑ 153 εσωτερικοί ελεγκτές και σύμβουλοι ακεραιότητας, ενώ εκπονούνται αντίστοιχα προγράμματα για την εκπαίδευση άλλων 200 στελεχών το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Και οι δύο ειδικότητες θα προκύψουν και πάλι μετά από την απαιτητική εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία που σχεδίασε ειδικά το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με την ΕΑΔ. Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ δεσμεύτηκε για την υψηλή ποιότητα των νέων προγραμμάτων, αλλά και για ακόμη πιο προωθημένες προδιαγραφές του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού.