Νέα – Ανακοινώσεις

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ

Ανοικτά Δεδομένα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Forum Θεματικών Δικτύων Διοικητικής Καινοτομίας
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία δημόσιων διαβουλεύσεων και προσκλήσεων ανά Υπου…
Αναφορές Δηλώσεων Δαπανών
Αριθμός σπουδαστών ανά τμήμα και έτος
Βιβλία βιβλιοθήκης ΕΚΔΔΑ
Επιμόρφωση από Προγραμματισμό
Λογαριασμός Twitter του opengov
Πλήθος Επιμορφούμενων ανά Περιφέρεια και Κατηγορία και Φορέα
Ποικίλης φύσεως στοιχεία ΕΣΔΔΑ
Προκήρυξη Στελέχωσης Θέσεων
Προφίλ και Δημογραφικά σπουδαστών
Σελίδα facebook του opengov.gr
Στατιστικά Προσκλήσεων – Αιτήσεων Μετακλητών Υπαλλήλων
Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία Δημόσιων Διαβουλεύσεων και Προσκλήσεων
Τεκμήρια στοιχείων κατατεθειμένων στο Αποθετήριο Μελετών Δημόσιας Διοίκησης
Τελικές Εργασίες Σπουδαστών
Τηλέφωνα και emails επικοινωνίας προσωπικού
Τίτλοι ανά κύκλο
Τίτλοι και άρθρα δημόσιων διαβουλεύσεων
Τίτλοι Σεμιναρίων με πλήθος ανά κύκλο και έτος
Τίτλοι, άρθρα και εγκεκριμένα σχόλια ανά άρθρο δημόσιων διαβουλεύσεων
Υποψήφιοι εισηγητές ανά θεματικά αντικείμενα