Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, ΙΝΕΠ, IΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΚΔΔΑ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΔΔΑ

Ενημερώνουμε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, ημερίδα του ΕΚΔΔΑ & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, «Η συμβολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης», λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας.