Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Έναρξη νέου κύκλου επιμορφώσεων με αντικείμενο την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων της κοινότητας Λοάτκι+ στη Δημόσια Διοίκηση

slider3.jpg

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των ατόμων της κοινότητας Λοάτκι+,  εισάγει στον προγραμματισμό του ένα νέο καινοτόμο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο “Διασφάλιση της Ισότητας των Μελών της Κοινότητας Λοάτκι+ στη Δημόσια Διοίκηση”. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών  και του ΕΚΔΔΑ  επενδύοντας στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, στην κατεύθυνση της προσέγγισης και της διαχείρισης της διαφορετικότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εργασιακό περιβάλλον.

Σε αυτή την κατεύθυνση, προγραμματίζεται στοχευμένη κατάρτιση, πρωτίστως σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν άμεση επικοινωνία με το κοινό, με στόχο την αλλαγή κουλτούρας εντός του οργανισμού, τον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων της κοινότητας Λοάτκι+.

Σε αυτή την κατεύθυνση, τρία πιλοτικά επιμορφωτικά προγράμματα έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα στις 27 & 28 Απριλίου, στις 4 & 5 Μαΐου και στις 11 &12 Μαΐου, με την συμμετοχή εκπαιδευόμενων  από υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιμορφώσεις θα υλοποιηθούν από έμπειρους/ες εισηγητές/ριες, μέλη του Μητρώου του ΕΚΔΔΑ με μεγάλη εμπειρία και ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε ζητήματα Λοάτκι+.

Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών προγραμμάτων και την καταγραφή σημείων προς βελτίωση, ο συγκεκριμένος τίτλος θα ενσωματωθεί στον βασικό κορμό προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ για το Β’ Εξάμηνο 2022 και θα είναι διαθέσιμος για το σύνολο των στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.