Πιστοποιημένα

Επιμορφωτικά Προγράμματα

Η ΚΕΠ έχει την ευθύνη διασφάλισης του αδιάβλητου και της ποιότητας των συνθηκών και διαδικασιών σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης, διατηρώντας το δικαίωμα ελέγχου όλων των συνιστωσών του Συστήματος. Ο έλεγχος του Συστήματος Πιστοποίησης αφορά στη διαδικασία υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη διαδικασία διεξαγωγής της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.


Ο επόμενος πίνακας περιέχει όλους τους τίτλους των πιστοποιημένων από την Κ.Ε.Π. επιμορφωτικών προγραμμάτων. Πατήστε στον τίτλο για να εμφανίσετε τις θεματικές ενότητες του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.