Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα προγράμματα επιμόρφωσης α΄ εξαμήνου 2013

 

760 και πλέον πιστοποιημένα προγράμματα του ΙΝΕΠ περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2013. Απευθύνονται σε όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και καλύπτουν περισσότερους από 110 τίτλους προγραμμάτων, οι οποίοι προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και υποβολή σχεδίων εκπαίδευσης με τη συνεργασία υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου.

Για το σχεδιασμό των προγραμμάτων ελήφθησαν υπόψη οι προτεραιότητες στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, όπως: Δημοσιονομική Πολιτική, Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ψηφιακές Υπογραφές, Μείωση Διοικητικών Βαρών, Υπηρεσίες προς Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, Ένταξη των Μεταναστών, Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Από το σύνολο των επιμορφωτικών δράσεων το 60% πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα, το 20% στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 20% σε άλλες 21 πόλεις της περιφέρειας.

Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο

Αναζητήστε εδώ τα προγράμματα

Σχετικά Άρθρα