Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 27ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΔΔΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ

line_thina

Στάδιο Αιτήσεων – Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

line_thina

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ/ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΕ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

line_thina

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 27ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 27ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΔΔΑ

line_thina

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 27ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

line_thina