Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Δεύτερο Στάδιο - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2018


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

line_thina

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

line_thina

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

line_thina

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

line_thina

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ

line_thina

Στάδιο Αιτήσεων – Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

line_thina

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

line_thina

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 26ΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

line_thina

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

line_thina