Τα προγράμματα επιμόρφωσης που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΙΝΕΠ είναι πιστοποιημένα και αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική αλληλεγγύη. Αναζητείστε στον υφιστάμενο προγραμματισμό, ανά Διοικητική Περιφέρεια, Θεματικό Κύκλο και Τίτλο τα προγράμματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και υποβάλλεται ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε το ερώτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση inep@ekdd.gr
Αναζητήστε το Ανθρώπινο Δυναμικό του ΙΝΕΠ και του ΠΙΝΕΠΘ εδώ και των ΑΤΕ εδώ.

Σύνθετη Αναζήτηση
Περιφέρεια:
  Τόπος Διεξαγωγής:
Θεματικός Κύκλος:
Τίτλος:
Ημερομηνία: