Άρθρα

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων - OpenCourseWare (OCW)

NCPALG participates in the European research project SlideWiki, in the framework of HORIZON 2020, together with 16 other partners. The aim of the project is the participatory development and evaluation of OpenCourseWare and educational material as well as content with a specific aim to support vulnerable groups at European level.

The launch of the project marks the new NCPALG's strategy for the development of research and innovation and its new policy for the open and cooperative promotion of governance reforms and country development.

Project Manager: Anastasia Papastilianou

https://stable.slidewiki.org/deck/10970

SlideWiki Logo

 

Actions

Ανοικτή Συνεργατική Μάθηση (Open and Collaborative Learning)

Α. Ανοικτά Μαθήματα ΕΚΔΔΑ- Open CourseWares

  1. Ανοικτή Διακυβέρνηση  
  2. Αξιολόγηση Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Δημοσίων Υπηρεσιών 
  3. Βασικές Αρχές και Έννοιες Διαλειτουργικότητας

Β. Εργαστήρια- Workshops

  1. Ανοικτή Συνεργατική Μάθηση, Έκθεση Εργαστηρίου
  2. Διαχείριση Εκπαιδευτικών Πόρων Συστημάτων Μάθησης
  3. Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Πόρων