Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διδακτικού Έργου για την ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικού Υλικού για την ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών - Εκπαιδευτριών ΙΝΕΠ

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην κοπή πίτας ΕΚΔΔΑ 2019

Το ΕΚΔΔΑ με δικές του συνεδρίες στο επόμενο διεθνές συνέδριο του IIAS

ΕΣΔΔΑ: εγγραφές εισαγομένων του ΚΣΤ' διαγωνισμού

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες