Πρόγραμμα για CIOs από το ΕΚΔΔΑ και επτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

Εισήγηση Προέδρου ΕΚΔΔΑ σε Συνέδριο για την καλή νομοθέτηση

Υποδοχή ΚΕ’ Εκπ. Σειράς ΕΣΔΔΑ «Αύρα Θεοδωροπούλου»

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών ΚΕ' Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ Αύρα Θεοδωροπούλου

Υπ. Υγείας: ημερίδα για τα Δικαιώματα των Ασθενών στο ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα στην ΕΣΔΔΑ για ενημέρωση εκπαιδευτών/τριών πρακτικής

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Διάλογος για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εγγραφείτε στο News Letter