Ημερίδα της ΕΣΔΔΑ για την Κυβερνοασφάλεια

Το ΕΚΔΔΑ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Οδηγός Ίσης Μεταχείρισης – Εγχειρίδιο για δημοσίους υπαλλήλους από το Συνήγορο του Πολίτη

Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στο Εθνικό Πένθος

Επιμόρφωση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ΕΚΔΔΑ

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες