Ημερίδα «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι – Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α.»

Η Πρέσβης της Σλοβακίας στο ΕΚΔΔΑ

Καινοτόμο Εργαστήριο «Ο εσωτερικός έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες»

Καινοτόμο Εργαστήριο «Το Δημόσιο που μαθαίνει και αλλάζει»

Αποτελέσματα Α’ Σταδίου 26ου εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ – Δικαιολογητικά Β’ Σταδίου

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Δεν υπάρχουν ανοικτοί διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ