Οδηγός Ίσης Μεταχείρισης – Εγχειρίδιο για δημοσίους υπαλλήλους από το Συνήγορο του Πολίτη

Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στο Εθνικό Πένθος

Επιμόρφωση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ΕΚΔΔΑ

Ο Πρόεδρος της Βουλής στο ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΕΚΔΔΑ-Υπ.Εξ. « Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο: Διαβούλευση για την Ευρώπη και Δημόσια Διοίκηση »

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες