Διακηρύξεις Προμηθειών 2016

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το έτος 2017 20 Δεκεμβρίου 2016 2544
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια σκληρών δίσκων και αναβάθμιση του συστήματος Storage IBM Storwize V3700 18 Οκτωβρίου 2016 3927
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια CD-MEDIA KIT 2016 18 Οκτωβρίου 2016 4007
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά toner και photoconductor για το έτος 2016. 27 Ιουλίου 2016 2977
Επανάληψη πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για την προμήθεια Folder και Μπλοκ σημειώσεων για το 2016. 23 Ιουνίου 2016 3177
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Ο.Π.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 09 Ιουνίου 2016 3308
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 08 Ιουνίου 2016 3123
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης για το έτος 2016. 20 Μαΐου 2016 3112
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού, μονάδων κλιματισμού split-units, μονάδων κλιματισμού αμφιθεάτρου και στομίων προκλιματισμού 19 Απριλίου 2016 2853
Συντήρηση αντλιών θερμότητας για το έτος 2016 08 Απριλίου 2016 3318