Διακηρύξεις Προμηθειών 2016

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το έτος 2017 20 Δεκεμβρίου 2016 830
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια σκληρών δίσκων και αναβάθμιση του συστήματος Storage IBM Storwize V3700 18 Οκτωβρίου 2016 1002
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια CD-MEDIA KIT 2016 18 Οκτωβρίου 2016 1049
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά toner και photoconductor για το έτος 2016. 27 Ιουλίου 2016 744
Επανάληψη πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για την προμήθεια Folder και Μπλοκ σημειώσεων για το 2016. 23 Ιουνίου 2016 1039
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Ο.Π.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 09 Ιουνίου 2016 897
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 08 Ιουνίου 2016 858
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης για το έτος 2016. 20 Μαΐου 2016 748
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού, μονάδων κλιματισμού split-units, μονάδων κλιματισμού αμφιθεάτρου και στομίων προκλιματισμού 19 Απριλίου 2016 716
Συντήρηση αντλιών θερμότητας για το έτος 2016 08 Απριλίου 2016 1403