Διακηρύξεις Προμηθειών 2014

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πρόσκληση για αγορά ειδών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού 01 Μαρτίου 2013 1506
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 2015 10 Δεκεμβρίου 2014 1558
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος και δέκα (10) έγχρωμων εκτυπωτών 02 Δεκεμβρίου 2014 1798
Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής - Απαραίτητα Στοιχεία 22 Οκτωβρίου 2014 1512
Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. 22 Οκτωβρίου 2014 2060
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 01 Ιουλίου 2014 1693
Επαναπροκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Απαραίτητα στοιχεία 20 Ιουνίου 2014 1403
Επαναπροκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 20 Ιουνίου 2014 1988
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 29 Μαΐου 2014 1543
Πρόσκληση για ετήσια συντήρηση κλιματιστικών 15 Μαΐου 2014 1439