Διακηρύξεις Προμηθειών 2013

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πρόχειρος διαγωνισμός για folder, μπλοκ σημειώσεων και στυλό. 22 Μαρτίου 2013 1201
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, o οποίος θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας- μετάφρασης 22 Μαρτίου 2013 1129
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 06 Ιουνίου 2013 1040
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) ψηφιακών μεταφραστικών συστημάτων 06 Ιουνίου 2013 1211
Υποβολή προσφορών για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 11 Δεκεμβρίου 2013 961
Υποβολή προσφορών για προμήθεια φωτοαντιγραφικών 10 Δεκεμβρίου 2013 985
Διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων του ΕΚΔΔΑ 05 Δεκεμβρίου 2013 1170
Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών πληροφορικής 16 Οκτωβρίου 2013 999
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 15 Οκτωβρίου 2013 1261
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Servers 04 Οκτωβρίου 2013 1034