Διακηρύξεις Προμηθειών 2013

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Πρόχειρος διαγωνισμός για folder, μπλοκ σημειώσεων και στυλό. 22 Μαρτίου 2013 1697
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, o οποίος θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας- μετάφρασης 22 Μαρτίου 2013 1597
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 06 Ιουνίου 2013 1506
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) ψηφιακών μεταφραστικών συστημάτων 06 Ιουνίου 2013 1832
Υποβολή προσφορών για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς 11 Δεκεμβρίου 2013 1505
Υποβολή προσφορών για προμήθεια φωτοαντιγραφικών 10 Δεκεμβρίου 2013 1442
Διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων του ΕΚΔΔΑ 05 Δεκεμβρίου 2013 1619
Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών πληροφορικής 16 Οκτωβρίου 2013 1464
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 15 Οκτωβρίου 2013 1763
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Servers 04 Οκτωβρίου 2013 1520