1ο Εργαστήριο - “Ανοικτή Διακυβέρνηση - Ανοικτά Δεδομένα: Πρόκληση για την Ανάπτυξη”, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014, Μεγάλο Αμφιθέατρο ΕΚΔΔΑ

Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Πρόσκληση Υφυπουργού σε Φορείς

Σχετική Δημόσια Διαβούλευση

Πρακτικά Κλειστής Διαβούλευσης 17-12-2013

Συμμετέχοντες

Έκθεση Εργαστηρίου