Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 23/03/2016, εξέδωσε τους οριστικούς πίνακες εισαγομένων στην 24η εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από την ΕΣΔΔΑ με τις ημερομηνίες εγγραφής και έναρξης των μαθημάτων.

Θέματα - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2015

 • Θέματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Θέματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Θέματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού

Δεύτερο Στάδιο - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2015

 • Ανακοίνωση εγγραφής

 • Ανακοίνωση για εισαγομένους

 • Οριστικοί πίνακες εισαγομένων

 • Ανακοίνωση

 • Αποτελέσματα Εισαγωγικού Διαγωνισμού

 • Αποτελέσματα δευτέρου σταδίου

Ανακοίνωση εγγραφής

Ανακοίνωση εγγραφής στη σχολή

Ανακοίνωση για εισαγομένους

Ανακοίνωση για εισαγομένους

Οριστικοί πίνακες εισαγομένων

Οριστικοί πίνακες εισαγομένων ανά τμήμα

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Πρώτο Στάδιο - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2015

 • Ανακοίνωση

 • Προγραμματισμός δευτέρου σταδίου

 • Δικαιολογητικά δευτέρου σταδίου

 • Υποψήφιοι δευτέρου σταδίου

 • Αποτελέσματα πρώτου σταδίου

 • Ανακοίνωση Ξένων Γλωσσών

Στάδιο Αιτήσεων - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2015

 • Υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχης

 • Υποψήφιοι χωρίς δικαίωμα συμμετοχης

 • Προκήρυξη

 • Ηλεκτρονική Αίτηση

 • Υπεύθυνες Δηλώσεις

 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχης

Κατάσταση υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής

Υποψήφιοι χωρίς δικαίωμα συμμετοχης

Κατάσταση υποψηφίων χωρίς δικαίωμα συμμετοχής

Προκήρυξη

Προκήρυξη

Ηλεκτρονική Αίτηση

Ηλεκτρονική Αίτηση

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ενδεικτική Βιβλιογραφία