Ημερίδα ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ για το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι στα Ιωάννινα (16 Νοε.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών - Εκπαιδευτριών

Ημερίδα «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» στη Θεσσαλονίκη (9 Νοε.)

Η Πρέσβης της Σλοβακίας στο ΕΚΔΔΑ

Καινοτόμο Εργαστήριο «Ο εσωτερικός έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Επίκαιρα ζητήματα οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες»

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ