Διακηρύξεις Προμηθειών 2018

Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Πρόσκληση με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 121
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 612
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 710
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το 2018 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 582
Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 776
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1035
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 951
Πρόσκληση για ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού για το έτος 2018 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 844
Πρόσκληση για Απεντόμωση-Μυοκτονία για το έτος 2018 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 969
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και των σχετικών εργασιών τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1213