Διακηρύξεις Προμηθειών 2018

Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια 27 fan coil units Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 297
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 240
Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 347
Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 516
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών, κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 687
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 568
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια toner και photoconductor Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 675
Πρόσκληση με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 626
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1320
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1233