Διακηρύξεις Προμηθειών 2018

Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών, κράτησης αεροπορικών εισιτηρ Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 18
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 187
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια toner και photoconductor Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 282
Πρόσκληση με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 297
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 864
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 891
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το 2018 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 748
Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 989
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1288
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1149