Διακηρύξεις Προμηθειών 2018

Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 541
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το 2018 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 407
Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 518
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 776
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 742
Πρόσκληση για ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού για το έτος 2018 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 684
Πρόσκληση για Απεντόμωση-Μυοκτονία για το έτος 2018 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 752
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και των σχετικών εργασιών τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1013
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη νέου ιστότοπου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1310
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια άγραφων λευκών CD για το 2018 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1139