Διακηρύξεις Προμηθειών 2018

Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια 27 fan coil units Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 190
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση τοπικών μονάδων κλιματισμού Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 161
Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 257
Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 405
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών, κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 576
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά φωτοαντιγραφικού χαρτιού A4 Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 475
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια toner και photoconductor Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 558
Πρόσκληση με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 536
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1197
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και αεροπορικών εισιτηρίων για την μετακίνηση σπουδαστών/στριών της ΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1133