Διακηρύξεις Προμηθειών 2017

Εμφάνιση # 
Τίτλος Δημιουργός Εμφανίσεις
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το έτος 2018. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 1392
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2691
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2352
Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και εργαλείων για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2530
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια toner και photoconductor Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2519
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) αντλιών θερμότητας για την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2955
Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια Folder και μπλοκ σημειώσεων για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2975
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και των σχετικών εργασιών τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2742
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2874
Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών Γράφτηκε από τον/την Βελλινιάτη 2427