Νέα - Ανακοινώσεις 2016

G SEFERIS KYDATHINAIWN

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων «Διαλόγων» με πρόσωπα που καθόρισαν ή καθορίζουν την πολιτική, διοικητική και πολιτιστική πορεία του τόπου, την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016, οι σπουδαστές και σπουδάστριες της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» της ΕΣΔΔΑ, παρακολούθησαν το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ημερολόγια Καταστρώματος – Γιώργος Σεφέρης» του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, το οποίο προλόγισε και στη συνέχεια σχολίασε ο ίδιος ο σκηνοθέτης απαντώντας στις ερωτήσεις των σπουδαστών, στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης».

Διαβάστε εδώ την ταυτότητα του ντοκιμαντέρ.

 

IMG 9241 2

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργάνωσε καινοτόμο εργαστήριο με τίτλο: «ΣΥΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016 (09:00 με 17:00), στο Αμφιθέατρο "Κοσμάς Ψυχοπαίδης" (ισόγειο, Πειραιώς 211, Ταύρος).

Σκοπός του καινοτόμου αυτού εργαστηρίου ήταν η διαβούλευση πάνω στους στόχους και τις δράσεις του ΕΣΔΙΦ σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής, η ανάδειξη νέων πεδίων παρέμβασης και η αναζήτηση συνεργειών με τους σχετικούς φορείς, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του νέου προγράμματος και η διάχυση του στόχου της ισότητας των φύλων σε ένα ευρύ φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης και της κοινωνίας πολιτών.
 
Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι προτεινόμενοι στόχοι και δράσεις ανά θεματικό άξονα για την περίοδο 2016-2020 και οι προτάσεις επί των κειμένων εργασίας από τους συναρμοδίους φορείς, καθώς και τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ισότητας, με σκοπό τη βελτίωση των δράσεων και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
 
Στο καινοτόμο εργαστήριο συμμετείχαν στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, τόσο της Κεντρικής,
όσο και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής
κοινότητας, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα
ισότητας των φύλων.
Οι άξονες προτεραιότητας του ΕΣΔΙΦ αφορούν τα εξής πεδία πολιτικής:
-Κοινωνική συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και πολλαπλές διακρίσεις
-Έμφυλη βία
-Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
-Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
-Υγεία
-Κέντρα λήψης αποφάσεων
 
Με βάση τους ως άνω άξονες διεξήχθησαν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια διαβούλευσης ως
ακολούθως:
i. Κοινωνική συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και πολλαπλές διακρίσεις
ii. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
iii. Αγορά εργασίας, εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
iv. Υγεία
 
Το ΕΚΔΔΑ πρόκειται να επεξεργαστεί και να αναρτήσει το σχετικό κείμενο εργασίας στον ιστότοπό του, στη στήλη "Τεκμηρίωση - Καινοτομία".

Info Kiosk 2

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες σε προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων προκειμένου να πληρωθούν οι ακόλουθες θέσεις:

Α) Δέκα τρεις (13) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού-Υπεύθυνων Σπουδών και Έρευνας.

Β) Οκτώ (8) θέσεις διοικητικού προσωπικού.

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης (δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και χωρίς χρονικό περιορισμό).

Το ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα, δύναται να προσκαλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη. Οι αποσπώμενοι. κατά το χρόνο της απόσπασής τους. εξακολουθούν να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση.

Οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211, ΤΚ 177 78 Ταύρος από 16.11.2016 έως και 30.11.2016 και από τις 08.00 έως τις 14.00.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης/πρόσκλησης.

ReSPA

Η Περιφερειακή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ReSPA) αφιερώνει το 9ο Ετήσιο Συνέδριό της (15 και 16 Νοεμβρίου 2016) στο άνοιγμα καναλιών διαλόγου γύρω από εμπειρίες, μεθοδολογίες και καινοτόμες πρακτικές που συμβάλλουν στη διαδικασία βελτιστοποίησης της δημόσιας διοίκησης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ReSPA επέλεξε αυτό το θέμα ώστε να ενισχύσει την εκλαΐκευση της έννοιας της βελτιστοποίησης ως ενός από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς πίεσης της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης προς την δημιουργία πιο ορθολογικών, διαφανών και λογοδοτικών υπηρεσιών για τους πολίτες αυτής της περιοχής. Αναμενόμενος αντίκτυπος του Συνεδρίου είναι η έναρξη μιας πιο μόνιμης ανταλλαγής εμπειριών, καθώς και η ύπαρξη συνέχειας με συγκεκριμένες δράσεις που σχετίζονται με τις συστημικές αλλαγές  οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

Για όσους/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο, ο σύνδεσμος για τις 15 Νοεμβρίου είναι ο ακόλουθος: youtu.be/NgEXiRrwsL0

Για τις 16 Νοεμβρίου: youtu.be/MzQdJDd1MGM  

Τwitter: #ReSPAconf; @ReSPA_EU