Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την μηνιαία προληπτική συντήρηση των πιο πάνω αντλιών θερμότητας και την επισκευή των βλαβών που τυχόν εμφανιστούν σε αυτές, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Παρασκευή 23/03/2018 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107 ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

 

Πρόσκληση