Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (εγγραφή εκπαιδευτικού υλικού), διαθέτει μηχανήματα EPSON PP-100N και χρειάζεται να προμηθευτεί CD, άγραφα, λευκά με αδιάβροχη επιφάνεια, για την εκτύπωση λογοτύπων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για το παραπάνω είδος έως και την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00). 

Πρόσκληση