Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 12 Managed Switch, 12 MiniGBIC Module και 12 PatchCord.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Τρίτη 23/05/2017 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος, γραφείο 107). 

Πρόσκληση