Το ΕΚΚΔΑ, έχει τη θεσμική ευθύνη διαχείρισης και ανάρτησης των διαβουλεύσεων κανονιστικών πράξεων και προτάσεων πολιτικής στο δικτυακό ιστοτόπο Open Gov, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ. Το Open Gov αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανοικτής διακυβέρνησης που έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, αξιοκρατία και συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης των αποφάσεων και ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν εργαστήρια ανοικτής συμμετοχικής διακυβέρνησης (labs.OpenGov), τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται ανάλογα, ενώ σχεδιάζονται συνεχώς θεματικοί κύκλοι παρέμβασης και υποβολής προτάσεων με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας της δημόσιας διοίκησης να παράγει καινοτόμες και χρήσιμες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα παρέχεται απευθείας στους πολίτες η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής σχολίων και προτάσεων, μέσω διαδικτυακού τόπου που διασυνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους της δημόσιας διοίκησης.

Ήδη έχουν οργανωθεί πέντε κύκλοι εργαστηρίων με τον τελευταίο να αφορά στην ανάδειξη προτάσεων για την μείωση του λειτουργικού κόστους και την απλούστευση και βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δημοσίου στις συναλλαγές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σ΄αυτό υποβλήθηκαν 152 προτάσεις, από τις οποίες η Επιστημονική Επιτροπή, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΚΔΔΑ, επέλεξε και βράβευσε έξι, με κριτήρια την ευστοχία στην περιγραφή του προβλήματος, την ωριμότητα και εφικτότητα της προτεινόμενης λύσης και την εξοικονόμηση πόρων.

Επικοινωνία ΙΤΕΚ