Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τμήμα Διαχείρισης & Παρακολούθησης της Πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Ελευθεριάδου Κυριακή Προϊσταμένη Τμήματος 213 1306 374
Αλεξόπουλος Ηλίας 213 1306 243
Ζαρταμόπουλος Νικόλαος 213 1306 415