Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τμήμα Έρευνας & Καινοτομίας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Κουρτέσης Αλέξανδρος Προϊστάμενος Τμήματος 213 1306 272
Καράβολα Καλλιόπη 213 1306 360 - 361 213 1306 427
Μακρή Βασιλική 213 1306 250