Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Τιτίκα Δημητρούλια Διευθύντρια ΕΣΔΔΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ 213 1306 349
Μουστακάτου Βασιλική Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΣΔΔΑ 213 1306 362