Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Δημητρούλια Τιτίκα Διευθύντρια ΕΣΔΔΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ 213 1306 349
Σπακουρή Αθηνά Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΣΔΔΑ 213 1306 437