Ταύρος, 02/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα III καλούνται να καταθέσουν τις δηλώσεις συμμετοχής για το τελικό στάδιο του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης από την Τρίτη 03 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2013, είτε αυτοπροσώπως, στο γραφείο 510 (5ος όροφος, ώρες 09:00 έως 14:00), του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Πειραιώς 211 & Θράκης 2, Ταύρος), είτε με φαξ στα 213-1306479 και 213-1306481.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι του Πίνακα III πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο τελικό στάδιο, ήτοι έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία 25 και άνω σε κάθε μάθημα του προκαταρκτικού σταδίου του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η έναρξη του τελικού σταδίου του 23ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα γίνει την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013.

Ο πίνακας των συμμετεχόντων στο τελικό στάδιο, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατά ανώτερο όριο το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων προσαυξημένο κατά τον αριθμό των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής του τελικού σταδίου θα εκδοθούν με νεότερη ανακοίνωση.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δεύτερο Στάδιο - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2018

 • Συμπληρωματικοί Πινακές

 • Ανακοίνωση προς Εισαγομένους

 • Οριστικοί Πίνακες Εισαγομένων

 • Δήλωση Προσδιορισμού Σειράς Προτεραιότητας

 • Ανακοίνωση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων

 • Γενικά Αποτελέσματα

 • Αποτελέσματα Δευτέρου Σταδίου

Πρώτο Στάδιο - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2018

 • Πρόγραμμα Δευτέρου Σταδίου

 • Ανακοινώσεις ΚΕΕ

 • Αποτελέσματα Πρώτου Σταδίου

Στάδιο Αιτήσεων - Εισαγωγικός Διαγωνισμός 2018

 • Ανακοίνωση ΚΕΕ προς υποψηφίους

 • Κατανομή Υποψηφίων

 • Ανακοίνωση

 • Πινακές Υποψηφίων 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού

 • Ηλεκτρονική Αίτηση

 • Υπεύθυνες Δηλώσεις

 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Προκήρυξη 26ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού