Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Δρ. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Διευθυντής ΕΣΔΔΑ 213 1306 225
Μουστακάτου Βασιλική Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΕΣΔΔΑ 213 1306 226