Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Κοντονή Άννα Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 213 1306 255 213 1306 380
Απίστουλας Δημήτρης Αναπληρωτής Διευθυντής - Εκπαιδευτικό - Ερευνητικό Έργο ΙΝΕΠ 213 1306 348