Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Όνομα Θέση Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία
Κοντονή Άννα Διευθύντρια Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 213 1306 365 213 1306 380
Κιτωνάκης Νικόλαος Αναπληρωτής Διευθυντής - Εκπαιδευτικό - Ερευνητικό Έργο ΙΝΕΠ 213 1306 438