Ενημερωθείτε εδώ σχετικά με θέματα που αφορούν την υποβολή αίτησης και τις διαδικασίες συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης του ΙΝΕΠ.