ΕΣΔΔΑ: 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΣΔΔΑ: 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το γαλλικό Ινστιτούτο Μελετών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΙΝΕΤ) στο ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ, ΣτΕ και Πανεπιστήμιο Τουλούζης και πάλι μαζί

Το ΕΚΔΔΑ στη Συνάντηση DISPA στη Ρουμανία

ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας» στις 14/6

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ