19 Δεκεμβρίου 2015 ξεκινά ο εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ στο HORIZON 2020

Ημερίδα για αιρετά και επιτελικά στελέχη των ΟΤΑ στην Πάτρα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ – Περιφέρειας Αττικής

Ξεκίνησε η επιμόρφωση δασκάλων και νηπιαγωγών σε θέματα έμφυλων διακρίσεων

Εγγραφείτε στο News Letter

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες