ΕΚΔΔΑ: 7 χρόνια διαχείρισης του OpenGov

Οι μαθητές/τριες του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού στο ΕΚΔΔΑ

Καινοτόμο Εργαστήρι για την Ανοικτή Συνεργατική Μάθηση

Αποφοίτηση της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» της ΕΣΔΔΑ

Εργαστήριο για τις «Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης» στις 19/12

Καινοτόμο Εργαστήριο για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στις 11/12

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες