• Συνεργασία ΕΚΔΔΑ - Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

  Συνεργασία ΕΚΔΔΑ - Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 • Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ - Δήμου Ρόδων

  Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ - Δήμου Ρόδων

 • Επιμόρφωση στελεχών Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

  Επιμόρφωση στελεχών Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

 • Ημερίδες για την κατάργηση των επικυρώσεων

  Ημερίδες για την κατάργηση των επικυρώσεων

 • Επιμορφωτική συνέργεια με την γαλλική ΕΝΑ

  Επιμορφωτική συνέργεια με την γαλλική ΕΝΑ

 • Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας στο ΕΚΔΔΑ

  Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας στο ΕΚΔΔΑ

 • Πρόγραμμα εξετάσεων του CTY – Greece

  Πρόγραμμα εξετάσεων του CTY – Greece

 • Εξ αποστάσεως επιμόρφωση προϊσταμένων

  Εξ αποστάσεως επιμόρφωση προϊσταμένων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

RSS Διαύγειας

News letter

Εγγραφείτε στο News letter του ΕΚΔΔΑ