Επιμορφωτικές δράσεις ΕΚΔΔΑ σε Μακεδονία και Θράκη

Καλές Πρακτικές ΟΤΑ για την Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών

Διημερίδα για τη Γυναικεία Μετανάστευση

Εθνικός διαγωνισμός στελέχωσης Γραμματείας Ηνωμένων Εθνών

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΕΚΔΔΑ

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ με την Εθνική Σχολή Διοίκησης του Λιβάνου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες