ΕΣΔΔΑ: εγγραφές εισαγομένων του ΚΣΤ' διαγωνισμού

Προγράμματα Επιμόρφωσης ΙΝΕΠ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2019

Ημερίδα «Ανοικτά Συνεργατικά Εργαλεία και Ανοικτά Μαθήματα στη Διοίκηση-SlideWiki»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών/τριών για την ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ

Πρακτική Άσκηση σπουδαστών/στριών ΕΣΔΔΑ στο εξωτερικό

Ημερίδα ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ για το ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι στην Αθήνα (14 Δεκεμβρίου)

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Δεν υπάρχουν ανοικτοί διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ