Προγράμματα Επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015

Επίσκεψη στο ΕΚΔΔΑ του Αν. Υπουργού Χρ. Βερναρδάκη

Επιμόρφωση νηπιαγωγών και δασκάλων σε θέματα ισότητας

Εθνικός διαγωνισμός στελέχωσης Γραμματείας Ηνωμένων Εθνών

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΕΚΔΔΑ

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ με την Εθνική Σχολή Διοίκησης του Λιβάνου

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθειες - Διαγωνισμοί