Επίσκεψη του Προέδρου ΣτΕ στο ΕΚΔΔΑ

Την &...

Ημερίδα για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) στις 24 Οκτωβρίου

Το &...

25ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Πρ&omicro...

Επίσκεψη στο ΕΚΔΔΑ του Προέδρου της Εθνικής Σχολής Διοίκησης του Λιβάνου

Την &...

Καινοτόμο εργαστήριο για τη Δομημένη Συνέντευξη

Το &am...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών – Εκπαιδευτριών

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ανακοίνωση

Οι επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το ΙΝ.ΕΠ και η προεισαγωγική εκπαίδευση που υλοποιήθηκε από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α, την περίοδο 2014-2015, στο πλαίσιο των πράξεων «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011-2015» με κωδικό MIS 357057 και «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 2011-2015» με κωδικό MIS 357056 του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», χρηματοδοτήθηκαν τελικά από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και τις πράξεις «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-2018», με κωδικό MIS 5000245 και «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», με κωδικό MIS 5000275 αντίστοιχα.

Εγγραφείτε στο News Letter