ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ: Ημερίδα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Διημερίδα για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Εργαστήριο και Σύμφωνο Συνεργασίας με το ρουμανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης

ΕΚΔΔΑ: Ξεκίνησε το Ειδικό Πρόγραμμα Απόκτησης Ελεγκτικής Επάρκειας (ΓΕΔΔ)

Επιμόρφωση του προσωπικού των φυλακών από το ΕΚΔΔΑ

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων - OpenCourseWare (OCW)

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες