Επιμορφωτική Δράση στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης (EuSA)

Υποδοχή 80 σπουδαστών και σπουδαστριών στην ΕΣΔΔΑ

&Alpha...

Τελικά αποτελέσματα ΚΔ’ Εισαγωγικού Διαγωνισμού στην ΕΣΔΔΑ

Ημερίδα για αιρετά και επιτελικά στελέχη των ΟΤΑ στη Λάρισα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ – Microsoft

giortesEastern

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Δεν υπάρχουν ανοικτοί διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή