Ημερίδα για το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Στοχοθεσία και αξιολόγηση δομών

Επιμορφωτικές δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Ημερίδες για τα ανοικτά δεδομένα σε Αθήνα και Λάρισα

Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης Δικαίου και Λογιστικής

Καινοτόμο Εργαστήριο για την ελληνική γλώσσα στα δημόσια έγγραφα της ΕΕ

Εγγραφείτε στο News Letter

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Δεν υπάρχουν ανοικτοί διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή