Πίνακες υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στον 26ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Ημερίδα « Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο: Διαβούλευση για την Ευρώπη και Δημόσια Διοίκηση »

Εικαστική έκθεση « ο Χ é ν ο ς / A Senior Citizen »

Καινοτόμο Εργαστήριο (Hacathon) – Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Πόρων Συστημάτων Μάθησης

EKTAKTH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΔΔΑ 19.6.2018

Ειδικό Πρόγραμμα για την Απόκτηση Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες