ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας» στις 14/6

ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ και Διπλωματική Ακαδημία: συνάντηση στις 17/4

Π(ΙΝΕΠ)Θ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία στις 19/4 στη Θεσσαλονίκη

ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ: ημερίδα για την πολυγλωσσία στη δημόσια διοίκηση

ΕΚΔΔΑ – ΑΠΘ: επιστημονικό συνέδριο για τις «Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους»...

«Διάλογοι» της ΕΣΔΔΑ με τον βουλευτή Θεόδωρο ΦΟΡΤΣΑΚΗ

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Δεν υπάρχουν ανοικτοί διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ