Η μονιμότητα των δημ. υπαλλήλων στην εποχή των μνημονίων

Συνεργασία ΕΚΔΔΑ με την Εθνική Σχολή Διοίκησης του Λιβάνου

Ημερίδες Ενημέρωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Οκτώ επιμορφωτικές δράσεις στη Ρόδο

Η Ιφιγένεια Καμτσίδου νέα Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

Ημερίδες για την κατάργηση των επικυρώσεων στο δημόσιο

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες