Νέα Πρόεδρος στο ΕΚΔΔΑ

Ημερίδες για την κατάργηση των επικυρώσεων στο δημόσιο

170 Προγράμματα Επιμόρφωσης κάθε μήνα το 2015

Συνέδριο Ψηφιακής Ασφάλειας Βράβευση Μανώλη Σφακιανάκη

Συνεργατικά Δίκτυα και Επιμόρφωση στους ΟΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες