Επίσκεψη ουκρανικής αποστολής στο ΕΚΔΔΑ

ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας» στις 14/6

Επιστημονικό συνέδριο ΕΚΔΔΑ - ΑΠΘ για τις «Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους - Συμπεράσματα...

ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου

ΕΣΔΔΑ: 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΣΔΔΑ: 7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ