ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ και Διπλωματική Ακαδημία: συνάντηση στις 17/4

Π(ΙΝΕΠ)Θ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία στις 19/4 στη Θεσσαλονίκη

ΕΣΔΔΑ/ΕΚΔΔΑ: ημερίδα για την πολυγλωσσία στη δημόσια διοίκηση

ΕΚΔΔΑ – ΑΠΘ: επιστημονικό συνέδριο για τις «Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους»...

«Διάλογοι» της ΕΣΔΔΑ με τον βουλευτή Θεόδωρο ΦΟΡΤΣΑΚΗ

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α....

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Δεν υπάρχουν ανοικτοί διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ