Ημερίδα για τα Ανοικτά Δεδομένα στις 26/6

Έναρξη 25ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΕΣΔΔΑ Αύρα Θεοδωροπούλου

Υπ. Υγείας: ημερίδα για τα Δικαιώματα των Ασθενών στο ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα στην ΕΣΔΔΑ για ενημέρωση εκπαιδευτών/τριών πρακτικής

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΕΤΑΑ

ΕΚΔΔΑ–ΣΕΔΑ-Εργαστήριο «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» (Πάντειο)

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Διάλογος για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εγγραφείτε στο News Letter