Συντήρηση Υποσταθμού

26ος διαγωνισμός εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

Καινοτόμο Εργαστήριο (Hackathon): Διαχείριση Εκπαιδευτικών Πόρων Συστημάτων Μάθησης

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ-ΠΙΝΕΠΘ: Ημερίδα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Διημερίδα για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Εργαστήριο και Σύμφωνο Συνεργασίας με το ρουμανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ