Επιμόρφωση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ΕΚΔΔΑ

Ο Πρόεδρος της Βουλής στο ΕΚΔΔΑ

Ημερίδα ΕΚΔΔΑ-Υπ.Εξ. « Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο: Διαβούλευση για την Ευρώπη και Δημόσια Διοίκηση »

26ος Διαγωνισμός Εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ: ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ διεξαγωγής α' σταδίου

Πίνακες υποψηφίων με δικαίωμα συμμετοχής στον 26ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Στελέχη ΕΚΔΔΑ

Διαγωνισμός Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

Δεν υπάρχουν ανοικτοί διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή

Αρχείο Διαγωνισμών Προμηθειών

Ανοικτά Δεδομένα ΕΚΔΔΑ