Α/Α Δηλωθείσες Θεματικές Ενότητες Διδασκαλία Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού Σχεδιασμός επιστημονικού περιεχομένου προγράμματος (Εκπόνηση Φακέλου Σχεδιασμού) Εκπόνηση υλικού πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων
1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
4 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ